ประชุม Video Conference

          วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 3/2561 เพื่อรับมอบนโยบายจากท่านผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ และการประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ จากกลุ่มตรวจราชการ และประสานภูมิภาค ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย