สถิติเลยร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 12/2560

       วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ฯลฯ ครั้งที่ 12/2560 พร้อมทั้งรับมอบเกียรติบัตรในการร่วมรณรงค์ “สวมผ้าฝ้าย ใส่ผ้าซิ่น เว้าภาษาถิ่น ภาษาเลย” จากนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย