สถิติจังหวัดเลย..ร่วมพิธีเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561

               วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. นางวิลาวรรณ์  แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ บริเวณหน้าแขวงทางหลวงเลยที่ 1 โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธาน