สถิติจังหวัดเลย..ร่วมงาน "วันรวมน้ำใจให้กาชาดเลย"

             วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางวิลาวรรณ์  แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย ร่วมงาน “วันรวมน้ำใจให้กาชาดเลย” โดยร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อสนับสนุนในการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และเป็นรางวัลร้านเหล่ากาชาดฯ ในงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 - 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย และนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยเป็นผู้รับมอบ ณ บริเวณสนามภายในจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย