ประชุมประจำเดือนธันวาคม 2560

             วันที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นางวิลาวรรณ์  แสนจันทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม 2560 เพื่อติดตามความก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาโครงการต่าง ๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติ  จังหวัดเลย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย