หน่วยงานสังกัดกระทรวง DE รับพรปีใหม่ 2561 จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย

              วันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 09.45 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ สถานีอุตุนิยมวิทยาเลย บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และไปรษณีย์จังหวัดเลย ร่วมรับพรจากนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นายโสภณ สุวรรณรัตน์ และนายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ณ ศาลากลางจังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมือง