ผอ.กลุ่มวิชาการสถิติฯ ประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561

             วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เทียนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม ของครัวเรือน พ.ศ.2561 ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ที่จะเริ่มปฏิบัติงานโครงการฯ ในวันที่ 7-14 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย