สถิติจังหวัดเลย..ประชุมขับเคลื่อนโครงการเน็ตประชารัฐ

          วันที่ 8 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย ประชุมขับเคลื่อนโครงการเน็ตประชารัฐ เพื่อจัดอบรมการสร้างการรับรู้การใช้ประโยชน์ จากเน็ตประชารัฐจังหวัดเลย โดยมีหน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสถิติจังหวัดเลย สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย