ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจฯ ประจำเดือน มกราคม 2561

         สำนักงานสถิติจังหวัดเลย จะดำเนินการสำรวจข้อมูลโครงการต่างๆ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2561 โดยให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ออกสัมภาษณ์หน่วยตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดเลย จำนวน 8 โครงการ