สถิติเลยร่วมพิธีเปิดการอบรมเน็ตประชารัฐจังหวัดเลย

          วันที่ 11 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีผู้แทนจากหมู่บ้านที่ติดตั้งเน็ตประชารัฐ อำเภอนาด้วง และอำเภอท่าลี่ เข้าร่วมอบรมฯ ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย โดยมีนายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอเมืองเลย เป็นประธาน