สถิติเลยร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

                  วันที่ 15 มกราคม 2561 เวลา 08.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นผู้นำกิจกรรม