สถิติจังหวัดเลย...ร่วมพิธีเปิดการอบรมเน็ตประชารัฐจังหวัดเลย

           วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมสร้างการรับรู้และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐในชุมชน ภายใต้โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งมีผู้แทนจากหมู่บ้านที่ติดตั้งเน็ตประชารัฐ อำเภอวังสะพุงเข้าร่วมอบรมฯ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวังสะพุง ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย โดยมีนายประชา ผาโคตร ปลัดอำเภอวังสะพุง เป็นประธาน