สถิติจังหวัดเลย..ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดงาน "ดอกฝ้ายบานฯ"

              วันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย  ร่วมประชุมเพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดงาน “ดอกฝ้านบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2561” ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย ซึ่งสำนักงานสถิติจังหวัดเลยเป็นคณะกรรมการประเมินผลการจัดงานฯ