สถิติเลย...ประชุมชี้แจงการออกสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดงาน "ดอกฝ้านบานฯ"

            วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นางวิลาวรรณ์  แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ ประชุมชี้แจงการออกสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการจัดขบวนแห่ และการจัดงาน “ดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” ประจำปี 2561 ให้กับพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 4 ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย