สถิติเลย..ร่วมประเมินผลการจัดขบวนแห่งานดอกฝ้ายบานฯ ประจำปี 2561

                วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย มอบหมายให้ข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดเลย นำพนักงานราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมประเมินผลการจัดขบวนแห่ “งานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย” ประจำปี 2561 โดยการสัมภาษณ์ความพึงพอใจของประชาชน ที่มาร่วมชมขบวนแห่ฯ จำนวน 300 คน ณ บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดเลย จนถึงปั๊มน้ำมัน ปตท. ถ.นกแก้ว ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย