สถิติจังหวัดเลย ร่วมเดินแบบการกุศลผ้าไทเลย ในงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2561

                  วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 21.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย  ร่วมเดินแบบการกุศลผ้าไทเลย ในงานดอกฝ้ายบาน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2561 ณ เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมภริยา ร่วมเป็นเกียรติเดินแบบกิตติมศักดิ์