ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจฯ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

              สำนักงานสถิติจังหวัดเลย จะดำเนินการสำรวจข้อมูลโครงการต่างๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 โดยให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ออกสัมภาษณ์หน่วยตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดเลย ดังนี้