สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day”

               วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.30 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Day” ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่มีที่ตั้งอยู่บนอาคารศาลากลางจังหวัดเลย