ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันมาฆบูชา

              ขอเชิญชวนข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมทำบุญตักบาตร และปฏิบัติธรรม เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ วัดใกล้บ้าน