สถิติจังหวัดเลย...ร่วมการประชุมมอบนโยบายและการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคฯ ของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง)

             วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมประชุมรับนโยบายและการกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการ ที่ 10 ของรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ และข้าราชการ ให้การต้อนรับและรับนโยบาย ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย