สถิติจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “Loei Trade Fair : 2018” ครั้งที่ 1

                   วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 17.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “Loei Trade Fair : 2018” ครั้งที่ 1 ณ บริเวณตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการส่งเสริมตลาดให้เป็นศูนย์สินค้าเด่นของจังหวัด ภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดงาน