สถิติจังหวัดเลย ออกเยี่ยมบ้านครอบครัวร่มเย็นจังหวัดเลย ประจำปี 2561

                  วันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย ออกเยี่ยมบ้านครอบครัวร่มเย็นจังหวัดเลย ประจำปี 2561 โดยร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นจังหวัดเลย เพื่อสรรหาและคัดเลือกครอบครัวร่มเย็น เพื่อรับโล่สดุดีครอบครัวร่มเย็น ในวันครอบครัวของจังหวัดเลย