สถิติจังหวัดเลย ร่วมงานสัมมนา “เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล”

                 วันที่ 7-9 มีนาคม พ.ศ. 2561 นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางสาวผึ้งพร ทองชมภู นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เข้าร่วมงานสัมมนา “เปิดเผย เชื่อมโยง เปลี่ยนผ่าน สู่รัฐบาลดิจิทัล” ซึ่งจัดโดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความรู้ความเข้าใจในการบูรณาการและการเชื่อมโยงภาครัฐ การบริหารงานและการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อการเปลี่ยนถ่ายไปสู่ดิจิทัล ณ อาคารสโมสร ชั้น 2 สถาบันวิชาการ ทีโอที (TOT Academy) ถนนงามวงศ์วาน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี