สถิติจังหวัดเลย...ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”

                วันที่ 9 มีนาคม 2561 นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย ร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว” ณ พระลานพระราชวังดุสิต และสนามเสือป่า กรุงเทพมหานคร โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำคณะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลยเข้าร่วมงานฯ