สถิติจังหวัดเลย...ร่วมพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แบรนด์ท้องถิ่น กับโอกาสการค้าสากล”

                      วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน หลักสูตร “แบรนด์ท้องถิ่น กับโอกาสการค้าสากล” ภายใต้โครงการสนับสนุน เทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตเชิงสร้างสรรค์  กิจกรรม : การส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดของผู้ประกอบการ SMEs และ Startup จังหวัดเลย สู่ Thailand 4.0 ณ ห้องมะลิ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน