ผอ.กลุ่มวิชาการฯ...ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการฐานข้อมูลการท่องเที่ยวในพื้นที่สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง

                 วันศุกร์ที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. นางจิราพร เทียนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ได้รับมอบหมายจากสถิติจังหวัดเลย ให้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการฐานข้อมูลการท่องเที่ยวในพื้นที่สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง ซึ่งจัดโดยสำนักงานพื้นที่พิเศษเลย (อพท.5) ณ โรงแรมเลยพาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีพื้นที่ดำเนินการประกอบด้วย จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองบัวลำภู แขวงไซยะบูลี แขวงหลวงพระบาง แขวงเวียงจันทร์ และนครหลวงเวียงจันทร์ ประเทศลาว