การประชุมติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเลย

                วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลยพร้อมด้วยนางสาวผึ้งพร ทองชมภู นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน จังหวัดเลย ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน