สถิติจังหวัดเลย...ร่วมโครงการ Kickoff “ปรับปรุงภูมิทัศน์ปลูกไม้ดอก–ไม้ประดับ และทำความสะอาดหน้าศาลากลางจังหวัดเลย”

                     วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 15.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางจิราพร เทียนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน ร่วมโครงการ Kickoff “ปรับปรุงภูมิทัศน์ ปลูกไม้ดอก–ไม้ประดับ และทำความสะอาดหน้าศาลากลางจังหวัดเลย” ร่วมกับส่วนราชการจังหวัดเลย และประชาชนจิตอาสา ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน