สถิติจังหวัดเลย...ร่วมพิธีเปิดงาน “Loei Trade Fair : 2018” ครั้งที่ 2 และตลาดประชารัฐต้องชม

                    วันที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 14.30 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดงานแสดงและจำหน่ายสินค้า “Loei Trade Fair : 2018” ครั้งที่ 2 และตลาดประชารัฐต้องชม เพื่อส่งเสริมตลาดชุมชน สร้างโอกาสให้เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย ให้มีพื้นที่ในการค้า โดยพัฒนาตลาดใหม่และบริหารจัดการพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิม ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในรูปแบบประชารัฐ ณ ตลาดต้องชม ตลาดผลไม้บ้านไร่ม่วง ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์) และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายชัยวัฒน์ ชื่อโกสุม) เป็นประธาน