สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมงานกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน

              วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน