พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561

               วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 06.30 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางสาวผึ้งพร ทองชมภู นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ณ บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์เมืองเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน