งานพิธีการเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2561

               วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นางวิลาวรรณ์  แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยนางจิราพร เทียนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และนางสาวผึ้งพร ทองชมภู นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ร่วมงานพิธีการเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน