กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

                       วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย มอบหมายให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย