สำนักงานสถิติจังหวัดเลย...จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561

                  วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงานสถิติจังหวัดเลยเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมรดน้ำขอพรท่านสถิติจังหวัดเลย และผู้ใหญ่ในสำนักงานสถิติจังหวัดเลย เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ชั้น 4 ตำบลกุดป่อง อ.เมือง จ.เลย