สำนักงานสถิติจังหวัดเลย..ร่วมรดน้ำขอพร ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายโสภณ สุวรรณรัตน์)

           วันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. นางวิลาวรรณ์  แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมพิธีรดน้ำขอพรท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายโสภณ สุวรรณรัตน์) และภริยา เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ณ บ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายโสภณ สุวรรณรัตน์) ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย