สำนักงานสถิติจังหวัดเลย..ร่วมงาน “สงกรานต์ไทเลย ประจำปี 2561”

                วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 16.30 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย และนักศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมงาน “สงกรานต์ไทเลย ประจำปี 2561” เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของจังหวัดเลย โดยร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลย(นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม) พร้อมด้วยภริยา, ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (นายพรชัย ถมกระจ่าง) พร้อมด้วยภริยา และผู้สูงอายุในจังหวัดเลยเพื่อความเป็นสิริมงคล  ณ บริเวณสนามหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย