สถิติจังหวัดเลย ร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม..เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 7/2561

               วันที่ 18 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย ร่วมโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม..เคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 7/2561 เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งมีหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการฯ ณ โรงเรียนภูหลวงวิทยา ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน