สถิติจังหวัดเลย..ร่วมพิธีสักการะพระบรมรูปทรงม้า เนื่องในการจัดสร้างเหรียญที่ระลึก 111 ปี การประกาศตั้งเมืองเลย

                   วันที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. นางวิลาวรรณ์  แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย ร่วมพิธีนำเหรียญขึ้นหิ้งพระธาตุศรีสองรัก และพิธีสักการะพระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5  เนื่องในการจัดสร้างเหรียญที่ระลึก 111 ปี การประกาศตั้งเมืองเลย ซึ่งเป็นขั้นตอนพิธีเสริมสิริมงคลก่อนนำเหรียญออกจำหน่ายจ่ายแจกแก่ผู้สั่งจอง ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า หน้าศาลากลางจังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม