สำนักงานสถิติจังหวัดเลย..ร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงานการตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 7/2561

            วันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 7/2561 ณ สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมือง จ.เลย