สำนักงานสถิติจังหวัดเลย...ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร)

             วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 17.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมตั้งโรงทาน แจกน้ำและขนมให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมฯ และเวลา 19.00 น. ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) ณ ศาลาเจดีย์ศรีวิสุทธิโสภณ วัดศรีอภัยวัน ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย