สถิติจังหวัดเลย...ร่วมงานวันสถาปนา หน่วยมณฑลทหารบกที่ 28

                    วันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 07.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย ร่วมงานวันสถาปนาหน่วยมณฑลทหารบกที่ 28 ครบรอบปีที่ 37 ณ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 28 ค่ายศรีสองรัก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย