สถิติจังหวัดเลย..ร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองชายแดน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2561

              วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย ร่วมเป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองชายแดน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ 2561 ให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเลย ซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเลย ณ ห้องประชุมเชียงคานฮิลล์รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยสถิติจังหวัดเลยบรรยายในหัวข้อวิชา “กฎหมายว่าด้วย พรบ.คอมพิวเตอร์”