สำนักงานสถิติจังหวัดเลย..จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่วิชาการ และพนักงานจัดเก็บข้อมูลในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ

            วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานจัดเก็บข้อมูล ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการเน็ตประชารัฐ เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่วิชาการและพนักงานจัดเก็บข้อมูล จำนวน 67 ราย ซึ่งจะออกปฏิบัติงานฯ ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมผีตาโขน สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายปัญญา ศาสตรา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดเลย เป็นประธาน