สถิติจังหวัดเลย..ร่วมพิธีเปิดงาน “เลย เทรดแฟร์ ครั้งที่ 3” ภายใต้งาน เลยนิยม นิยมเลย ครั้งที่ 1

           วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดงาน “เลย เทรดแฟร์ ครั้งที่ 3 ภายใต้งาน เลยนิยม นิยมเลย ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2561 ซึ่งจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเลย ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน