สถิติจังหวัดเลย..ร่วมพิธีเปิดการเสวนาฯ งานมหกรรม เข้าถึงแหล่งเงินทุน “ไทเลย money fair 2018”

              วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดการเสวนาโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs จังหวัดเลยสู่ Thailand 4.0 กิจกรรม : มหกรรมเข้าถึงแหล่งเงินทุน ไทเลย money fair 2018 ภายใต้งาน “เลยนิยม นิยมเลย” ซึ่งจัดโดยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเลย (คบจ.เลย)   ณ ซุ้มกระทรวงการคลัง บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน