ประชาสัมพันธ์ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ พ.ศ.2561

       สำนักงานสถิติจังหวัดเลย จะส่งพนักงานแจงนับลงสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการเน็ตประชารัฐ เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการรับทราบโครงการ การใช้จุดบริการเน็ตฯ การได้รับการอบรม และการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ เพื่อกระทรวงดิจิทัลฯ นำไปใช้ในการประเมินโครงการและคัดเลือกหมู่บ้านที่มีศักยภาพเพื่อต่อยอดต่อไป รายละเอียดตามป้ายประชาสัมพันธ์นี้