ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2561

         สำนักงานสถิติจังหวัดเลยจะทำการสำรวจเคลื่อนย้ายสินค้า พ.ศ.2561 โดยส่งเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลยไปสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ตามรายละเอียดดังนี้