ประชาสัมพันธ์ โครงการประมวลผลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ.2561

         สำนักงานสถิติจังหวัดเลยจะทำการสำรวจโครงการประมวลผลข้อมูลพื้นที่ก่อสร้าง พ.ศ.2561 โดยส่งเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลยไปสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ตามรายละเอียดดังนี้