ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561

         สำนักงานสถิติจังหวัดเลยจะทำการสำรวจ โครงการสำรวจยอดขายรายไตรมาส พ.ศ.2561 โดยส่งเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลยไปสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ตามรายละเอียดดังนี้