ประชาสัมพันธ์ โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561

            สำนักงานสถิติจังหวัดเลยจะทำการสำรวจ โครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561 โดยส่งเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลยไปสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย ตามรายละเอียดดังนี้